فرش دستباف و انواع فرش دستباف

amiri 0 آموزش
فرش دستباف و انواع فرش دستباف

بشر از زماني كه خود را شناخت و ضرورت وجود ملزومات زندگي را احساس نمود، به فكر داشتن منسوجي بود تا او را در برابر سرما و سختي زمين محافظت نمايد. پشم و موي حيواناتي نظير گوسفند و بز، اولين يافته‌هاي بشر براي برآوردن اين نياز بود و متعاقباً پوست اين حيوانات اولين زيرانداز يا به عبارت ديگر، فرش منسوج بود.

فرش دستباف و انواع فرش دستباف


به دنبال تحول و پيشرفت در زندگي، بشر آموخت كه مي‌تواند با در هم نمودن و فشردن الياف پشم، زيراندازي ضخيم‌تر و گرم‌تر به نام نمد تهيه نمايد. متعاقباً با فراگيري فنون ريسندگي و تابندگي، نخ‌هاي پشمي را توليد نمود و براي اولين بار با ادغام رشته نخ‌هاي افقي و عمودي نخ‌هاي پشم، گليم را ابداع كرد و اين سرآغازي بود براي ابداع فرش گره‌دار يا پرزدار كه هنر و فني پيشرفته‌تر بود.
فرش واژه ای عربی است که به معنای زمین است و در زبان فارسی دارای مفاهیمی چون گسترده شدن، زیرانداز و کفپوش می باشد. با توجه به تعریف فوق مفاهیمی چون گلیم، نمد، زیلو، فرش ماشینی و دستباف را می توان فرش دانست

ادامه مطلب

شناخت انواع فرش ها و قالی های ایرانی

amiri 0 آموزش
واژگان قالی
در نوشته های باز مانده از زبان پهلوی برای قالی نفیس واژه "بمپ"یا "بوپ" و برای فرش و نمد وازه "نمت" وبرای فرش جامه و بستر واژه "ویسترگ"امده است."بوپ" ددر لغتنامه دهخدا به فرش بساط خانه و...آمده است.

شناخت انواع فرش ها و قالی های ایرانی


قالی
قالی های کوچک و یا متوسط غالباً دارای نام گذاری خاص تری هستند که در زیر به آنها اشاره می شود.در تمام مشرق زمین مسلمان نشین از جمله هند، کلمه "قالی" به طور کلی بیانگر قالی های گره ای است . طبق گفته "یاقوت حمودی " جغرافیدان عرب (قرن چهاردهم میلادی )، این کلمه خلاصه شده واژه "کلیکهkalikalah"(به زبان عربی ، ارض روم) است وبه همین واژه نیز تحریف شده نام نگاری ارمنی "گرین کهله " است که یک شهر ارمنی می باشد وباز هم به قول یاقوت،این شهر مرکز بافت قالی های بزرگ بوده است .قالی هایی کوچک و یا متوسط غالباً دارای نام گذاری خاص تری هستند. لذا، این کلمه در اکثر مواقع به قالی هایی اطلاق می شود که دارای اندازه های بزرگ هستنند.(مثلاً50/4×50/3متر و بزرگ تر از آن).

فرش دستباف
به فرشی گفته می شود که در شکل گیری نهایی،یعنی بافت، عامل انسانی ،یعنی دست،دخالت مطلق دارد....
ادامه مطلب