طراحان نامدار فرش ایران

amiri 0 آموزش
طراحان با ذوق این مرز و بوم در برخورد با فرهنگ ها و هنرهای اقوام مهاجر و مهاجم به این كشور با هوشمندی و بی ادعائی خاص خود گزیده ترین و دل پسندترین نقش های آن ها را انتخاب و در طرح های مورد عمل خویش گنجانیده و در نتیجه با ارائه طرح های تلفیقی و ابتكاری توانسته اند هنر نقش قالی ایران را به حد تعالی آن چنان كه شاهد هستیم برسانند.

طراحان نامدار فرش ایران


تكمیل و تعالی نقشه فرش ایرانی به مرور زمان صورت گرفته . بنابر شواهد تاریخی فرش های ایران تا حدود چهارصد و پنجاه سال پیش (مقارن سلطنت شاه طهماسب)، با طرح های هندسی بافته می شدند و شاید تا حدودی به تحقیق بتوان گفت كه تنها بعد از این زمان بود كه طرح ههایی با خطوط منحنی و دوار در نقش قالی ایران وارد شد. در این زمان هنر – نقش قالی مانند دیگر هنرهای زیبا به حد كمال خود رسید.ادامه مطلب