بهترین روش شستن فرش قالی

amiri 0 آموزش

نکاتی در مورد نگهداری و شست و شوی فرش

فرش
 های دستباف و ماشینی همراه همیشگی خانه های ایرانی هستند. این گستردنی های  رنگارنگ و زیبا در هر خانه ای و با هر قدر و بهایی که باشند برای ماندگاری و دوام به نگهداری و مواظبت
 احتیاج دارند. رعایت نکات ساده می تواند طول عمر و زیبایی ماندگار فرش های خانه تان را ضمانت کند.

پاکیزه کردن
 برای تمیز کردن فرش از جاروی دستی استفاده نکنید چرا که نی های نازک و نوک تیز جارو به مرور زمان به الیاف فرش آسیب می رساند. جاروبرقی با دور تند بهترین راه برای بیرون کشیدن گرد و غبارها است.

نور آفتاب
 خانه  هایی که آفتابگیر هستند با وجود فراهم آوردن شرایط مفید برای محیط درونی  خانه، مضراتی را هم برای آنها دارند. برای مثال قرار داشتن فرش در معرض آفتاب به طور مداوم روی رنگ آن تاثیری منفی می گذارد. اگر قالی دستبافی در  خانه پهن کرده اید، برای پنجره های مقابل آن از پرده های ضخیم استفاده  کنید. 


 


ادامه مطلب

آسیب شناسی قالی

amiri 0 آموزش
عوامل آسيب رسان زنده
مي توان مهمترين عوامل زنده آسيب رسان به قالی دستباف را چنين بر شمرد:

انسان

 انسان مي تواند به طرق مختلف ناخواسته در آسيب رسانی به انواع دست بافته هاموثر باشد و فرش دستباف به جهت كاربرد مستقيم از مهمترين آنها است . كاربرد واستفاده صحيح قالی دستباف از مهمترين نكاتی است كه ميتواند در حفظ و سلامت آن موثر واقع گردد. به عنوان مثال هيچ گاه نبايد با كفش های آلوده به گل و لای برروی قالی قدم گذاشت . ورود و نفوذ گل و لای به داخل الياف و قرار گرفتن آنها درلای پرزها باعث پوسيدگی زود هنگام فرش مي شود. همچنين مفروش نمودن اتاق ها و سالنها با ابعاد متناسب مي تواند در طول عمر فرش موثر واقع گردد. چنانچه اتاقهای كوچك را با فرشهايی بزرگ مفروش نمائيم علاوه بر آن كه كناره های آن درمعرض فشار قفسه ها و اجسام سنگينی كه در كنار ديوار قرار مي گيرند خواهد بود وپوسيدگی زودرس رابه همراه خواهد داشت ، لبه های اضافه فرش نيز برگشته و باعث ايجاد بريدگی و شكستگی كناره های فرش در بلندمدت خواهد شد. به هر تقديركاربرد مناسب و استفاده مطلوب از فرش در سلامت آن تاثير زيادی خواهد داشت .نگه داری و انباري داری و حتی نگه داری موزه ای فرش توسط كارشناسان خبره مي تواند از وارد شدن هر گونه آسيب و لطمه به فرش جلوگيری كند. از طرف ديگرحمل و نقل صحيح و بسته بندی دقيق فرشها در هنگام جابجايی مي تواند باعث سلامت و طول عمر بيشتر فرش گردد.
   
 
انواع قارچها و كپك ها و ساير موجودات ذره بيني:
   ميتوان گفت رطوبت مهمترين و اصلي ترين عامل رشد موجودات ذره بينی به ويژه انواع قارچها و كپك ها است . همانگونه كه مي دانيم فرش دستباف تركيبی است ازسه نوع ليف گياهی و حيوانی    1- پشم 2- ابريشم 3- پنبه
    هر سه ماده مذكور در برابر رطوبت طولانی بسيار حساس و آسيب پذير هستند.رطوبت زياد باعث رشد قارچها و در كاهش بيش از اندازه آن حتی موجب شكنندگي الياف طبيعی مي گردد. بنابراين بايد از نواسانات شديد رطوبت در محل نگهداری يا استفاده قالی دستباف جلوگيری نمود. به تجربه ثابت شده است كه اگر يك قالی درمحيطی با رطوبت زياد نگهداری و استفاده شود، در صورتی كه به محل ديگری بامقدار رطوبت كمتر منتقل شود الياف پروتئين دار آن (پشم و ابريشم ) منقبض شده وفلس های آنها تغيير شكل مي دهد. استمرار اين عمل باعث تخريب تدريجی الياف مذكور مي گردد. در كنار رطوبت ، دمای هوا نيز مي تواند تاثير ثانويه ديگری در رشدانواع قارچها و موجودات ذره بينی بر روی قالی داشته باشد. افزايش دما در كناررطوبت مداوم باعث تسريع پيدايش قارچها و ايجاد لايه های كپك مي گردد و كاهش آن زمان تشكيل قارچ و كپك را به تاخير مي اندازد. بنابراين جهت نگهداری فرش به ويژه در موزه ها توصيه مي گردد با توجه به اين كه اغلب فرشهای موزه ای و قديمي دارای الياف پوسيده تری هستند، در محفظه ها و فضاهای بسته ای قرار گيرند تاحتي الامكان از نفوذ رطوبت و تغييرات دما در امان بمانند. برای اين منظور استفاده ازوسايل كنترل كننده هوا و وجود دستگاههای تهويه دائم ضروری است . يادآوري مي گردد كه اصولاً رشد هر نوع موجود ذره بيني ، قارچ و كپك نياز به عوامل مشخصی دارد. وجود حداقل 75% درصد رطوبت نسبی و دمايی بالاتر از 15 الی 20درجه سانتيگراد محيطی كاملاً مطلوب برای ايجاد عوامل مذكور است لذا حداقل پيشگيری لازم برای جلوگيری از رشد انواع موجودات ذره بينی نگه داشتن ميزان رطوبت هوا به مقدار كمتر از 70% و همچنين جلوگيری از سكون هوا به هر ترتيب مي باشد.
   
 انواع حشرات:
    حشرات از خطرناكترين و آسيب رسان ترين عوامل زنده برای فرش دستباف محسوب مي شوند. رشد حشرات نيز تا حدود زيادی به رطوبت هوا و دمای آن بستگی دارد. به طور كلی رشد و نمو حشرات در آب و هوای گرم و مرطوب بيشتراز ساير شرايط آب و هوايی است . با بررسی انواع آسيب های وارده و در مطالعه انواع قاليهای قديمی و جديد كه مورد تهاجم انواع حشرات قرار گرفته اند مي توان گفت حشراتی كه به فرش دستباف نفوذ مي نمايند عمدتا به تخريب الياف پشم مي پردازند. اين گروه از حشرات را مي توان حشرات كراتين خوار نام گذاری نمود. درمقابل اين گروه از حشرات كراتين خوار دو گروه ديگر وجود دارند كه به نسبت آسيب كمتری مي رسانند 1- حشرات سلولز خوار 2- حشرات همه خوار
    به اين ترتيب ميتوان متوجه شد كه چرا در اغلب قاليهای قديمی پرز بسيارسريعتر از تار و پود آن از بين مي رود. در ميان حشرات مضرر و آسيب رسان به فرش مي توان بيد را خطرناكترين آنها بر شمرد. بيدها حشراتی هستند كه دارای دگرديسي كامل مي باشند. عمده ترين مراحل رشد در دگرديسی كامل به شكل ذيل مي باشد:
    پرنده كامل <--شفيره <--لارو<--تخم 
    مرحله اصلی آسيب رسانی اين حشرات به الياف پروتئينی مرحله لارو آنهامي باشد. به عقيده كارشناسان بيد در مرحله لارو از كراتين موجود در الياف پروتئيني پشم تغذبه مي كند، و باعث از بين رفتن بخش اصلی تشكيل دهنده ليف هاي پروتئينی در پشم مي شوند. گفته مي شود كه لارو بيد در طی چهار نسل قادر به نابودكردن معادل 42 كيلوگرم پشم است . اما هنگامی كه لارو به پروانه كامل تبديل شد وبه اصطلاح بال در آورد، ديگر نمي تواند خسارت خاصی به منسوجات به ويژه فرش وارد سازد. زيرا ديگر قادر به تغذيه از طريق كراتين های الياف نيست . بهترين راه برای از بين بردن بيد نظافت و تميز كردن قاليها است . استفاده از انواع جاروهاي دستی و برقی و همچنين برس های مخصوص باعث بيرون آمدن تخم های بيد از لا به لای پرزهای قالی مي گردد. لازم است قاليها را هر از گاهی (مثلا سه ماه يكبار) جا به جا نمود و تمام سطوح پشت و روی آن را در معرض جريان هوا به ويژه نور آفتاب قرار داد. نور آفتاب از عوامل اصلی در مبارزه با بيد است . از آنجائيكه بيد عموما در انتهای پرز قالی تخم گذاری مي كند بهتر است سالی يك الی دو بار آنها را به پشت خوابانده و ساعاتی در مقابل نور آفتاب قرار داد و در همين زمان به جارو كردن آن نيزپرداخت . معمولا قالي هايی كه آويخته مي شوند و مورد استفاده دائم هستند كمتر مورد تهاجم بيد قرار مي گيرند اما قالي هايی كه بدلايل خاصی لوله شده و يا تامي گردند تا برای مدتی نگه داری شوند (مانند قالي های موزه اي ) بهتر است با مواداستاندارد شده ضد بيد همراه گردند.
   
  سوسك سياه قالی از ديگر حشرات آسيب رسان به قالی دستباف است .
  اين حشره بانام علمی ATTAGENUS PICEUS شناخته مي شود. سوسك سياه قالي پس از نفوذ به داخل پرز قالی شروع به جويدن انتهای پرز نموده و كانالهايی رادرميان پرز آن به وجود مي آورد. سوسك سياه قالی فقط الياف پشم را از بين برده وآسيبی به تار و پود نخی نمي رساند. برای ازبين بردن اين حشره و جلوگيری ازتخم گذاری آن بايد از حشره كشهای ويژه استفاده نمود. موريانه ها نيز كه در داخل خاك زندگی مي كنند مي توانند با حفر تونل به سطح اتاق و محلهايی كه فرش پهن شده است نفوذ كرده و الياف را از بين ببرند. استفاده از موانع فيزيكی مانند مصالح ساختمانی مقاوم (لايه های بتن ، موازييك های پهن و بزرگ و... و همچنين استفاده از مواد ضد موريانه و حتی نظافت كف اتاق ها در هر چند مدت ، مي تواند از آسيب موريانه های خاكی به فرش جلوگيری كند. 


منبع:www.carpetour.com
ادامه مطلب

طراحان نامدار فرش ایران

amiri 0 آموزش
طراحان با ذوق این مرز و بوم در برخورد با فرهنگ ها و هنرهای اقوام مهاجر و مهاجم به این كشور با هوشمندی و بی ادعائی خاص خود گزیده ترین و دل پسندترین نقش های آن ها را انتخاب و در طرح های مورد عمل خویش گنجانیده و در نتیجه با ارائه طرح های تلفیقی و ابتكاری توانسته اند هنر نقش قالی ایران را به حد تعالی آن چنان كه شاهد هستیم برسانند.

طراحان نامدار فرش ایران


تكمیل و تعالی نقشه فرش ایرانی به مرور زمان صورت گرفته . بنابر شواهد تاریخی فرش های ایران تا حدود چهارصد و پنجاه سال پیش (مقارن سلطنت شاه طهماسب)، با طرح های هندسی بافته می شدند و شاید تا حدودی به تحقیق بتوان گفت كه تنها بعد از این زمان بود كه طرح ههایی با خطوط منحنی و دوار در نقش قالی ایران وارد شد. در این زمان هنر – نقش قالی مانند دیگر هنرهای زیبا به حد كمال خود رسید.ادامه مطلب

قالي بافي خواف

amiri 0 آموزش
يكي از مهم ترين صنايع دستي مرسوم در منطقه‌ي خواف، قالي بافي و گليم بافي است. بافت قالي از زمان هاي گذشته در اين منطقه رايج بوده و بيشتر توسط زنان صورت مي گرفته است. قالی بافی در این شهرستان هنری قدیمی است.

قالي بافي خواف


هر بانوی خانه دار می تواند در عرض ۱ یا ۲ ماه قالیچه ای با کیفیت خوب ببافد. البته توليدات در گذشته فقط به صورت قاليچه هاي ۲ تا ۵/۲ متري و پشتي بوده است اما امروزه تابلو فرش و قالي هاي بزرگ نيز به آن اضافه شده است. طــــرح هايي كه از گذشته بافته مي شده، عبارت اند از : چهارگلي، گل سوزني، خشتي، تركمني، گل بلوچي، گاشه بند سفيد، كلاتگي،سنگاني، قاسم آبادي و...
ادامه مطلب

به چه نكاتی در خرید فرش دقت كنیم

amiri 2 آموزش
انتخاب از روی سلیقه و آزادی عمل در انتخاب تصمیم خرید فرش را حتی‌المقدور در مواقعی كه بازار ساكت‌تر است عملی كنید و با بازدید از چند تجارتخانه معتبر و ملاحظه امكانات و تسهیلاتی كه برای شما فراهم می‌كنند فرش مورد نظر خود را از میان مجموعه فرش‌های آنان انتخاب كنید. نظرات مشورتی فروشندگان خبره فرش را قبول كنید ولی هیچگاه به طور مطلق تسلیم سلیقه و نظر آنها نشوید. فرشی را انتخاب كنید كه مناسب با احتیاج شما و مطابق با بودجه شما و باب سلیقه شما باشد. در موقع خرید بدون روی دربایستی و ملاحظه‌كاری از فروشنده بخواهید تا تمام فرش‌هایی كه در فرم و اندازه دلخواه شما است نشان بدهد و یا اصطلاحاً ورق بزند تا از میان آنها بتوانید چند تخته فرش را كه بیشتر به سلیقه و نظر شما نزدیك است انتخاب كنید. سعی كنید از مؤسساتی فرش خریداری كنید كه آزادی عمل و نیز امتحان فرش‌های انتخاب شده را برای شما بدون هیچگونه الزام خریداری فراهم كند و فرش‌های مطلوب شما را به منزل بیاورند.
ادامه مطلب

روزی روزگاری فرش بیجار

amiri 0 آموزش
روزی روزگاری، قالی بیجار در میان سایر فرش های ایران، برو و بیایی داشت. چشم و چراغ بود. خودش وسیله آرایش کاخ ها و پولش سر سفره های بافندگان بود. کافی بود کلافی از آن در دست داشته باشی تا خریدار یوسف هنر باشی. اما امروز در این آشفته بازار گرانی مصالح فرش، عدم صادرات آن و رکود بازار داخلی، ارزش فرش بیجار آنچنان نازل شده است که تولیدکننده اصلی یعنی بافندگان، هیچ طرفی از آن برنمی بندند و بساط فرشبافی خود را جمع کرده و عطایش را به لقایش بخشیده اند!

روزی روزگاری فرش بیجار


فرش ابزاری است برای نمایش هنرهای فراوان؛ از جمله طراحی و نقاشی، رنگ آمیزی، نقطه چینی، ریسندگی، رنگرزی و از همه مهم تر بافندگی ماهرانه که هنر و احساس را با همکاری اعضا و جوارح خویش یعنی از دل و دیده گرفته تا دست و سر انگشتان، آنچنان گره هایی ریز و ظریف و زیبا و در عین حال مستحکم، بر تار و پود فرش نقش می زند که هم ظرافت و زیبایی را می نمایاند و هم استحکام و دوام آن شهرت جهانگیر یافته است.
ادامه مطلب

فرش دستباف و انواع فرش دستباف

amiri 0 آموزش
فرش دستباف و انواع فرش دستباف

بشر از زماني كه خود را شناخت و ضرورت وجود ملزومات زندگي را احساس نمود، به فكر داشتن منسوجي بود تا او را در برابر سرما و سختي زمين محافظت نمايد. پشم و موي حيواناتي نظير گوسفند و بز، اولين يافته‌هاي بشر براي برآوردن اين نياز بود و متعاقباً پوست اين حيوانات اولين زيرانداز يا به عبارت ديگر، فرش منسوج بود.

فرش دستباف و انواع فرش دستباف


به دنبال تحول و پيشرفت در زندگي، بشر آموخت كه مي‌تواند با در هم نمودن و فشردن الياف پشم، زيراندازي ضخيم‌تر و گرم‌تر به نام نمد تهيه نمايد. متعاقباً با فراگيري فنون ريسندگي و تابندگي، نخ‌هاي پشمي را توليد نمود و براي اولين بار با ادغام رشته نخ‌هاي افقي و عمودي نخ‌هاي پشم، گليم را ابداع كرد و اين سرآغازي بود براي ابداع فرش گره‌دار يا پرزدار كه هنر و فني پيشرفته‌تر بود.
فرش واژه ای عربی است که به معنای زمین است و در زبان فارسی دارای مفاهیمی چون گسترده شدن، زیرانداز و کفپوش می باشد. با توجه به تعریف فوق مفاهیمی چون گلیم، نمد، زیلو، فرش ماشینی و دستباف را می توان فرش دانست

ادامه مطلب

شناخت انواع فرش ها و قالی های ایرانی

amiri 0 آموزش
واژگان قالی
در نوشته های باز مانده از زبان پهلوی برای قالی نفیس واژه "بمپ"یا "بوپ" و برای فرش و نمد وازه "نمت" وبرای فرش جامه و بستر واژه "ویسترگ"امده است."بوپ" ددر لغتنامه دهخدا به فرش بساط خانه و...آمده است.

شناخت انواع فرش ها و قالی های ایرانی


قالی
قالی های کوچک و یا متوسط غالباً دارای نام گذاری خاص تری هستند که در زیر به آنها اشاره می شود.در تمام مشرق زمین مسلمان نشین از جمله هند، کلمه "قالی" به طور کلی بیانگر قالی های گره ای است . طبق گفته "یاقوت حمودی " جغرافیدان عرب (قرن چهاردهم میلادی )، این کلمه خلاصه شده واژه "کلیکهkalikalah"(به زبان عربی ، ارض روم) است وبه همین واژه نیز تحریف شده نام نگاری ارمنی "گرین کهله " است که یک شهر ارمنی می باشد وباز هم به قول یاقوت،این شهر مرکز بافت قالی های بزرگ بوده است .قالی هایی کوچک و یا متوسط غالباً دارای نام گذاری خاص تری هستند. لذا، این کلمه در اکثر مواقع به قالی هایی اطلاق می شود که دارای اندازه های بزرگ هستنند.(مثلاً50/4×50/3متر و بزرگ تر از آن).

فرش دستباف
به فرشی گفته می شود که در شکل گیری نهایی،یعنی بافت، عامل انسانی ،یعنی دست،دخالت مطلق دارد....
ادامه مطلب

قابلیت های نقشه امن الکترونیکی

Pouya 3 خبرها / آموزش / درباره اختراع
اختراع نقشه امن الکترونیکی فرش دستبافت برای اولین بار طراحی و ابداع شده در داخل و خارج به ثبت رسیده است و ضمنا قابلیت ها ی نوآورانه و کاربردهای صنعتی آن عبارتند از:
1)طراحی کیت های سخت افزاری اختراع که قابل استفاده بر روی دار قالی باشد و بتواند سازگار با نرم افزار کار بافت قالی را تسهیل نماید.تصاویر ونمونه کیت ها ارائه شده است.
2)حذف مرحله نقشه خوانی از روی نقشه کاغذی یا کامپیوتری یا سخن گو.
3)حذف مرحله انتخاب رنگ از میان رنگ های آویزان در قسمت بالای دار قالی که مستلزم تطبیق شماره مندرج در نقشه وکاتولیگ رنگ ها است.
4) افزایش سرعت بافت به میزان حداقل 50 درصد توسط بافنده.
5)فراهم کردن زمینه کار مستقل قالی بافی توسط افراد بی سواد یا کم سواد(به عنوان استاد کار) به واسطه امکان تشخیص رنگ های گره ها از طریق روشن شدن LEDمربوطه.
ادامه مطلب

قالی پازیریک کهن ترین فرش جهان با قدمت ۲۴۰۰ سال

Pouya 0 خبرها / آموزش
قالی پازیریک

قالی پازیریک قدیمی‌ ترین فرش دنیا است که در سال ۱۳۲۸ (۱۹۴۹) توسط سرگی رودنکو، باستان‌ شناس روس در دره پازیریک در کنار اشیاء باستانی دیگری در در گور یخ‌ زدهٔ یکی از فرمانروایان سکایی کشف شد. دره پازیریک دره‌ ای کوچک در شمال کوهستان آلتایی در جنوب سیبری مرکزی و ۷۹ کیلومتری مرز مغولستان قرار دارد. بیشتر پژوهشگران این قالی را از دست‌ بافت‌ های پارت‌ ها و یا مادها می‌ دانند.

قالی پازیریک کهن ترین فرش جهان با قدمت ۲۴۰۰ سال

گر پازیریک رابه عنوان قدیمی‌ ترین فرش ایرانی بپذیریم، قدمت قالیبافی در ایران به ۵۰۰ سال قبل از میلاد حضرت مسیح یعنی بیش از ۲ هزار سال پیش بازمی‌گردد. البته شواهدی از اولین فرش ایرانی در کتب چینی نوشته شده است که به دوره ساسانیان مربوط می‌شود.این هنر در برهه‌های مختلف تاریخی تحولات زیادی به خود دیده است. از جمله عوامل تاثیرگذار بر این هنر دیرین ایران می‌توان به حمله مغول و تازیان اشاره کرد. براساس اطلاعات سایت تخصصی بین‌ المللی فرش ایرانی، قدیمی‌ ترین فرش جهان فرش پازیریک یک اثر کاملا ایرانی هخامنشی است که اکنون در موزه آرمیتاژ سن پترزبورگ روسیه نگهداری می‌ شود.

بقیه در ادامه مطلب...

 

 

ادامه مطلب